OmniGive เป็นการเคลื่อนไหวของกำลังคนจากองค์กรต่างๆ
ทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในสังคมปัจจุบัน
ลดความยากจน ปกป้องผู้ลี้ภัย ให้การศึกษาเยาวชน
รับมือกับภาวะโลกร้อน และพิทักษ์สัตว์
เรียนรู้เพิ่มเติม
เรามีแพลตฟอร์มเพื่อรวมพลังของบุคลากรในทุกองค์กรมาทำประโยชน์ ผสานความสามัคคีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเพื่อทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม พนักงานที่ได้ร่วมให้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในนามองค์กร
จะรู้สึกภูมิใจและพอใจกับงานมากขึ้น
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน

Slide OmniGive เป็นการเคลื่อนไหวของกำลังคนจากองค์กรต่างๆ ทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในสังคมปัจจุบัน ลดความยากจน ปกป้องผู้ลี้ภัย ให้การศึกษาเยาวชน รับมือกับภาวะโลกร้อน และพิทักษ์สัตว์ เรียนรู้เพิ่มเติม Slide เรามีแพลตฟอร์มเพื่อรวมพลังของบุคลากร
ในทุกองค์กรมาทำประโยชน์ ผสานความสามัคคี
ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเพื่อทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติม
Slide พนักงานที่ได้ร่วมให้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในนามองค์กร จะรู้สึกภูมิใจและพอใจกับงานมากขึ้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน

ให้องค์กรและบุคลากรเข้าใกล้
ชุมชนของเรามากขึ้น

OmniGive เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมบุคลากรในธุรกิจทุกขนาดเข้ากับองค์กรเพื่อสังคม

บุคลากรได้เป็นผู้ให้แก่องค์กรที่พวกเขารัก และผู้บริหารก็สามารถเลือกสมทบทุนให้เท่ายอดบริจาคเหล่านั้นได้

การร่วมเป็นผู้ให้นี้ทำให้พนักงานมีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น เก็บเล็กผสมน้อยไปในแต่ละวันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่

OmniGive ให้บริการแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ
และความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการ CSR ให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการสื่อสาร เพื่อให้ทีมของคุณได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่พวกเขาให้

นำความสุขสู่ที่ทำงาน พร้อมสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลก

OmniGive เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมบุคลากรในธุรกิจทุกขนาดเข้ากับองค์กรเพื่อสังคม

บุคลากรได้เป็นผู้ให้แก่องค์กรที่พวกเขารัก และผู้บริหารก็สามารถเลือกสมทบทุนให้เท่ายอดบริจาคเหล่านั้นได้

การร่วมเป็นผู้ให้นี้ทำให้พนักงานมีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น เก็บเล็กผสมน้อยไปในแต่ละวันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่

OmniGive ให้บริการแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ
และความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการ CSR ให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการสื่อสาร เพื่อให้ทีมของคุณได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่พวกเขาให้

นำความสุขสู่ที่ทำงาน พร้อมสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลก

ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตการมีส่วนร่วมของพนักงาน กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิธีที่มีการพิสูจน์แล้วว่า ทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมและสร้างเสริมวัฒนธรรมได้จริง ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ขาดเวลาและความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมเหล่านี้

OmniGive จะช่วยคุณ

ทำ CSR…แม้องค์กรของคุณ
ไม่มีทรัพยากรใดๆ ในมือก็ตาม

มอบสิทธิประโยชน์ด้านอื่นให้แก่พนักงาน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แล้วองค์กรของคุณยังจะได้

สร้างความสามัคคี
และกำลังใจให้กับพนักงาน

เพิ่มโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วม

ได้เป็น “องค์กรในดวงใจ”
ตามเป้าที่วางไว้

องค์กรชั้นนำต่างเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนพลังในตัวบุคลากร
ผ่านโปรแกรม Workplace Giving เพื่อให้พวกเขาสร้างความเปลี่ยนแปลง และความดีแก่โลกนี้

“ทุกชุมชนมีงานที่ต้องทำให้เสร็จ
ทุกหัวใจมีพลังที่จะทำจนสำเร็จ”

- Marianne Williamson

“ทุกชุมชนมีงานที่ต้องทำให้เสร็จ
ทุกหัวใจมีพลังที่จะทำจนสำเร็จ”

- Marianne Williamson

เชื่อมโยงคุณกับองค์กรทั้งจากระดับโลก
และท้องถิ่นด้วยวิธีที่ดีที่สุด

โลกที่น่าอยู่กว่าเดิม สร้างได้ง่ายๆ กับเรา

ความปลอดภัยและการปกป้องคุ้มครองเพื่อเด็กทุกคน

ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
และยุติการค้าเนื้อสุนัข

ปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่
ของผู้ลี้ภัย

ร่วมกันปกป้องโลกของเรา

องค์กรนอกภาครัฐระดับสากล ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ “มาตรฐานที่ได้รับการรับรองสูงสุดในโลก”

ทำไมพนักงานถึงให้ผ่าน OmniGive

สำหรับพวกเขา การให้ผ่านที่ทำงานเป็นโอกาสที่จะ :

เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
OmniGive เน้นหนักไปทางความสำคัญในภาพรวมผ่านความร่วมใจของพนักงาน
ได้ให้มากกว่าเดิม
เป็นวิธีทำบุญที่คุ้มทุนที่สุด – ได้มอบเงินให้องค์กรมากขึ้นด้วย OmniGive
รับรู้แรงกระเพื่อมจากน้ำใจของคุณ
ทันเหตุการณ์ ด้วยรายงานผลการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับ คุณจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆ

สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน ผ่าน OmniGive

- ทุกอย่าง ฟรี

เข้าร่วมชุมชนคนทำงานทั่วโลก
เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก องค์กร และตัวคุณ

ประสบการณ์การให้ที่ดีที่สุด คือการให้ผ่าน OmniGive

- ทุกอย่าง ฟรี

เข้าร่วมชุมชนคนทำงานทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก องค์กร และตัวคุณ

สนับสนุนโดยพาร์ทเนอร์ของเรา

แบรนด์ที่เชื่อว่าโลกที่น่าอยู่นั้นไม่ไกลเกินเอื้อม
และเริ่มต้นด้วยการร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้

แบรนด์ที่เชื่อว่าโลกที่น่าอยู่นั้นไม่ไกลเกินเอื้อม และเริ่มต้นด้วยการร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้

Media Partner

Technology Partner

แพลตฟอร์ม Workplace Giving แรกในประเทศไทย

แพลตฟอร์ม Workplace Giving แรกในประเทศไทย