เกี่ยวกับเรา

About Us

แพลตฟอร์ม Workplace Giving

แห่งแรก ในประเทศไทย

เราเชื่อมโยงธุรกิจของคุณเข้ากับการช่วยเหลือสังคม

รวมทั้งผลักดันให้เกิดความผูกพันและมีส่วนร่วม
ของพนักงานในองค์กร ไปพร้อมกัน

OmniGive คือแพลตฟอร์มการให้ผ่านที่ทำงานที่เชื่อมโยงธุรกิจทุกขนาดเข้ากับพนักงานผ่านการช่วยเหลือสังคม
สร้างชุมชนรวมถึงสร้างความผูกพันให้เกิดในที่ทำงานและในชุมชนที่เราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่เริ่มต้น

ด้วยนวัตกรรมแพลตฟอร์มในรูปแบบใหม่นี้ พนักงานสามารถเลือกการช่วยเหลือสังคมตามความประสงค์
รวมถึงผู้บริหารสามารถเลือกบริจาคสมทบได้ พนักงานจึงมีโอกาสที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ร่วมกับผู้บริหารได้!

จดหมายจากทีมของเรา

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของเราเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์ม
ที่มาพร้อมกับโปรแกรมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การให้ไม่มีที่สิ้นสุด

การให้เพื่อเปลี่ยนแปลง

การสร้างโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิมง่ายๆ และได้ผลที่สุดกับเรา
การให้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผ่านพาร์ทเนอร์ระดับโลกของเรา

โปรแกรม CSR ของคุณ เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก

OmniGive ช่วยสร้างโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ธุรกิจคุณ – สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคุณ – เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

ติดตามข่าวสารล่าสุด

ห้องข่าว

รับฟังข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่เราได้ลงมือทำ พาร์ทเนอร์ อัพเดทใหม่ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
และอื่นๆ อีกมากมายในประเทศไทยและจากทั่วโลก

คำถามที่พบบ่อย

รับฟังคำตอบเกี่ยวกับ OmniGive พาร์ทเนอร์ขององค์กรรวมถึงพาร์ทเนอร์การกุศลของเรา