สำหรับภาคธุรกิจ

การจัดการ CSR แบบเสร็จสรรพ
สำหรับ SMEs & โลก

เข้าร่วมชุมชนที่มีองค์กรกว่า 10,000+ ที่เชื่อในการมีส่วนร่วมในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น OmniGive ช่วยให้คุณสร้างโปรแกรมการให้ผ่านที่ทำงานเป็น CSR ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของคุณ พนักงาน และการช่วยเหลือสังคม ซึ่งก็คือการสร้างชุมชนและความผูกพัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในที่ทำงานและกับชุมชน

วิกฤตแห่งความผูกพันในองค์กรของพนักงาน

ทั่วโลก 85% ของพนักงานไม่มีความผูกพันกับองค์กร
เนื่องจากประสบการณ์แง่ลบที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน*

แล้วความไม่ผูกผันกับองค์กรส่งผลอะไรบ้าง

37%

มีการลางานที่สูงยิ่งขึ้น*

15%

มีประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง

18%

ส่งผลต่อกำไรขององค์กรที่ลดลง*

รู้หรือไม่:

ถ้าองค์กรของคุณมีพนักงานที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กรอยู่ 40% นั่นจะทำให้คุณต้องเสียค่าจ้างไปฟรีๆ 10,000 บาทต่อคน ต่อเดือน เมื่อคุณต้องจ่ายเงินเดือนที่ 25,000 บาท ต่อเดือน

 

*Gallup (2019, 2017),
State of the Global Workplace

แนวทางแก้ปัญหาของเราไม่ได้ผล?

จากกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี การอบรมพิเศษผ่านเวิร์คช็อป ไปจนถึงกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ
องค์กรมีการลงทุนมากมาย  เพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน และมีแรงบันดาลใจ
ถึงอย่างไร ผลตอบแทนของระดับความผูกพันก็ยังต่ำอยู่ดี

แล้วอะไรคือปัญหาที่แท้จริง ?

ฝ่ายบุคคลต่างพยายามหาทรัพยากรมากมายเพื่อเอาชนะปัญหาความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานเพื่อธุรกิจของเขา

72% รู้สึกไม่มีความพร้อม​

เมื่อต้องนำเสนอกลยุทธ์และประสบการณ์ให้แก่พนักงาน
ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน*

– Kincentric (2019), Global Employee eXperience (eX) Report

พลังแห่ง Workplace Giving

นวัตกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรสำหรับธุรกิจของคุณ

รายได้ขององค์กรที่พนักงานมีความผูกพัน
เติบโตขึ้น 2.5 เท่า*รายได้ขององค์กรที่พนักงานมีความผูกพัน
เติบโตขึ้น 2.5 เท่า*

อัตราความผูกพันกับองค์กรสูงขึ้น 7.5%**

อัตราการลาออกลดลง 50%**

ประสิทธิภาพในการทำงานยอดเยี่ยมกว่าเดิม 13% **

*Qualtrics (2020), Employee Experience Trends
**Babson Social Innovation Lab (2015), Project ROI: Defining the Competitive and Financial
Advantages of Corporate Responsibility and Sustainability

การติดตั้งโปรแกรม OMNIGIVE นั้นง่ายที่สุด

ทีมงานของเราจะช่วยคุณตั้งแต่เริ่มจนประสบความสำเร็จในที่สุด

ติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้น

สำรวจความสนใจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานเบื้องต้น

เริ่มวางแผนโปรโมท

ช่วยวางแผน ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรคุณ จัดเตรียมสื่อในการโปรโมท
– ขั้นตอนง่ายๆ ให้คุณพร้อมโปรโมท ภายใน  1 วัน

จัดงานเปิดตัวโปรแกรมที่บริษัทของคุณ พร้อมการดูแลเต็มรูปแบบ

พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด & ปรับมุมมองต่อการให้ สู่เรื่องที่เข้าถึงง่ายและมีคุณค่า

รับรายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ติดตามการช่วยเหลือสังคมขององค์กรและพนักงานได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรม Launch ซ้ำ & การพัฒนาในระยะยาว

จัดกิจกรรมซ้ำสำหรับพนักงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นให้โปรแกรม CSR ของคุณได้ผลลัพธ์อย่างสูงสุด

งานเปิดตัวเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

พาร์ทเนอร์และทีมของ OmniGive จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับองค์กร และพนักงานของคุณผ่านงานเปิดตัวที่น่าประทับใจ พนักงานของคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ผลกระทบต่อพวกเขาและครอบครัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้

สร้างเสริมประสบการณ์ที่สนุก
และสดใหม่

นำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดความเครียด ให้พนักงานของคุณได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรของคุณ และเรียนรู้โอกาสใหม่ๆในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกไปพร้อมกับองค์กรที่พวกเขารัก

สร้างประสบการณ์และสนับสนุนกิจกรรมให้กับคุณ

- ทุกอย่าง ฟรี

อีกหนึ่งขั้นเพื่อรู้จักเรามากขึ้น

เลือกรูปแบบการช่วยเหลือสังคม

ร่วมให้กับพาร์ทเนอร์ทางการกุศลของ OmniGive
ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุด –
มาตรฐานในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวสูงที่สุดที่คุณมั่นใจได้
รวมทั้งรับทราบข้อมูลว่า เงินบริจาคของคุณก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใดไปแล้วบ้าง

จดหมายจากทีมงาน OmniGive

อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวการก่อตั้ง OmniGive ถ้อยคำและวิสัยทัศน์จากทีมของเรา
วิธีเข้าร่วมและการใช้โปรแกรม