In My Business

ร่วมกันปกป้องโลกของเรา

ความร่วมมือของทุกคนช่วยปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อมของพวกเราได้

ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นึกถึงโลกมากขึ้น การร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือร่วมบริจาค

เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกใบนี้

ปัญหาอายุ 400 ปี

ทุกๆปีจะมีขยะพลาสติก 8 ล้านตันจากทั่วโลกไหลลงสู่มหาสมุทร และพวกมันใช้เวลานานถึง 400 ปีในการย่อยสลาย และสามารถสร้างผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและรุ่นลูกหลานของพวกเราไปอีก 16 ชั่วอายุคน 

พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นถูกใช้ประโยชน์เพียงแค่หนึ่งครั้งก่อนที่จะถูกนำไปทิ้งหรือรีไซเคิล ในแต่ละปีมนุษย์เราผลิตพลาสติกประมาณ 300 ล้านตัน โดยมากกว่าครึ่งเป็น “พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง” ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 จะถูกนำไปรีไซเคิลจริงๆ

ก่อนที่พวกเราจะยกเลิกการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จนถึงตอนนี้เราไม่อาจจะสามารถนับได้แล้วว่าวาฬ เต่าทะเล และนกอีกกี่ตัวจะต้องสังเวยชีวิตจากภัยคุกคามนี้

ปฎิเสธการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

กรีนพีซมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักถึงผลที่ตามมาของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ต่อมหาสมุทรของเรา แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดคือการลด-เลิกใช้ตั้งแต่ต้นทาง โดยให้บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการขายผลิตภัณฑ์ของตน 


พวกเราต้องการเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตลงมือจัดการโดยใช้ทรัพยากรของพวกเขา ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และวิธีการจัดส่งรูปแบบใหม่ เพื่อกำจัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในที่สุด

ร่วมยุติขยะพลาสติกล้นโลก

ผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชุมชนอื่นๆ ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติก แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สร้างขึ้นก็ตาม กรีนพีซต้องการยุติภัยคุกคามที่ส่งตรงจากบริษัทผู้ผลิตข้ามชาติจากยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งมักเลือกประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอเป็นปลายทางของการระบายผลิตภัณฑ์พลาสติกของตน


กรีนพีซขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมแคมเปญเพื่อเรียกร้องให้บริษัทเหล่านี้ ลดการผลิตพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งหลุดรอดเข้าสู่มหาสมุทร คร่าชีวิตสัตว์ทะเล เช่น วาฬและเต่าทะเล เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร อีกทั้งยังแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกอันตราย ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นและกำจัดได้

เราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

โปรดเข้าร่วมกับกรีนพีซวันนี้ เพื่อช่วยกันต่อสู้เพื่ออนาคตของโลกเรา

บริจาคเพียง 17 บาท ต่อวัน, คุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับโลกของพวกเราได้

หากร่วมใจกันภายใน 1 ปี พวกเราสามารถช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น!

คน ภายในองค์กร

“สามารถช่วยหยุดวิกฤตมลพิษพลาสติก แทนการสนับสนุนผลิตพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ได้ถึง 4 เท่า

ขยะพลาสติกจำนวนมากในคลองหลังชุมชนคลองเตย
ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุด
ขยะ 8 ล้านตันจากทั่วโลกไหลลงสู่มหาสมุทรในแต่ละปี และขยะบางชนิดใช้เวลานานถึง 400 ปีในการย่อยสลาย
Previous
Next

กรีนพีซมีสำนักงานในระดับภูมิภาคทั้งหมด 27 แห่งกระจายอยู่ใน 55 ประเทศทั่วโลก เพื่อทำงานโดยตรงกับชุมชนในแนวหน้าเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพราะผืนป่า ภูเขา แม่น้ำ และมหาสมุทรของภูมิภาคนี้ เป็นบ้านของผู้คนและสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ แต่ปัจจุบันถูกภัยคุกคามจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า มลภาวะและการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่ไม่ยั่งยืน การขยายตัวทางอุตสาหกรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตามมานั้นมีผลกระทบร้ายแรงกว่าที่คิด

กว่า 20 ปีแห่งการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม กรีนพีซขับเคลื่อนงานรณรงค์ผ่านการสร้างความตระหนักต่อสาธารณชนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายให้ประเทศไทยมีนโยบายที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเคารพต่อสิทธิชุมชน 

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ไม่รับการบริจาคจากรัฐบาล พรรคการเมือง หรือบริษัท ทำให้เราสามารถรักษาเสรีภาพที่จำเป็นในการแสดงออกและเรียกร้องได้ เงินสนับสนุนในโครงการทั้งหมดของกรีนพีซนั้นมาจากผู้สนับสนุนรายบุคคลเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หรือโทรปรึกษา

+66-2012-5198